Tag: game168 สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว

13 มีนาคม "วันช้างไทย" ร่วมอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมือง

ช้างถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาแสนนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช้างเปรียบเสมือนเป็นอีกคนในครอบครัว แต่ในปัจจุบันความสำคัญของช้างถูกลดทอนลงเรื่อยๆ ด้วยสภาพแวดล้อมของป่าที่ค่อยๆ หายไป ถูกแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ การนำช้างมาเร่ร่อนขายอาหาร การล่าตัดงามาขาย ทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเสนอให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนหันกลับมาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทยมากยิ่งขึ้น ความสำคัญของช้างไทย การใช้ช้างเพื่อเป็นพาหนะ ขนของต่างๆ ด้วยรูปร่างสูงใหญ่ มีพละกำลังมากและมันสมองฉลาด มนุษย์จึงนำช้างมาเป็นพาหนะทุ่นแรงในการเดินทางและขนของต่างๆ ในรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามเคยใช้ธงชาติเป็น รูปช้างเผือก ชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า ช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว โดยเหตุการณ์ที่มีการยกย่องช้างไทยมากที่สุดคือ…